Tips och råd angående gravstenar och deras skötsel

 

 • Tänk på att kontrollera gravstenarna på våren och rikta dem vid behov för att undvika olyckor. Vad många inte vet är att ansvaret för gravstenarna ligger på gravrättsinnehavaren, inte församlingen. Det betyder i sin tur att om en gravsten välter och skadar intilliggande stenar eller om någon människa blir skadad, så kan ni bli ersättningsskyldiga.

 • Om stenen har sjunkit så behöver den dessutom höjas upp för att göra det möjligt att fylla på under så att det inte blir så mycket gropar i gräset runtom.

 • Saarinen & Åkerblom Ab utför riktningar av gravstenar.

 • Vid mindre riktningar som ni utför själva kan ni vid behov rådfråga gårdskarlen eller församlingsmästaren.

 • När ni riktar gravstenar, var snälla och undvik att använda runda stenar och/eller träbitar mellan sockeln och stenen.

 • Tänk på att en del gravstenar har en sprint mellan sockeln och stenen, men långt ifrån alla, nyare stenar saknar oftast sprint.

   

  Gårdskarl:                          Hans Wikström, tfn 0457 354 3358

  Tf församlingsmästare:   Oskar Fyrvall, tfn 0457 354 3359