Friluftsgudstjänst på Simskäla

lö 26.6 kl. 14.00 - 15.00
Stormskärs värdshus

Friluftsgudstjänst på Simskäla

Friluftsgudstjänst på Stormskärs värdshus, Simskäla. Midsommardagen - Vägröjaren. Outi Laukkanen, Maria Sjölund. 


Tag kontakt

Kyrkoherde
(0457) 345 1967
Norra Sundsvägen 235
22520 Kastelholm