Gudstjänst i Sund

sö 17.10 kl. 11.00 - 12.00
Sunds kyrka

Gudstjänst i Sunds kyrka

Gudstjänst i Sunds kyrka. Tjugoförsta söndagen efter pingst - Jesu sändebud. Outi Laukkanen, Jenni Karlsson. 


Tag kontakt

Kyrkoherde
(0457) 345 1967
Norra Sundsvägen 235
22520 Kastelholm