Begravning

Ett dödsfall föranleder ofta många praktiska åtgärder. Vi i församlingen möter dig i sorgen och saknaden och hjälper dig att planera så att begravningen blir ett värdigt och vackert avsked. Ta kontakt med oss!

Själaringning
När någon har avlidit kan de anhöriga begära att man ringer i kyrkklockorna för den avlidna. Det här kallas själaringningÖppna länk i ny flik. Kontakta pastorskansliet så ordnar vi det. 

Jordfästningen är en avskedsgudstjänst i kyrkan. Sommartid kan jordfästningen också hållas ute vid graven.

Minnesstund kan hållas i församlingshemmet eller på annan lämplig plats. Minnesstunden kan gärna utformas så att man tillsammans minns den bortgångna.

Tacksägelsen sker vanligen följande söndag efter begravningsdagen. Det innebär att man nämner den avlidna församlingsmedlemmens namn i gudstjänsten och man ber för dem som upplever sorg och saknad.

Vid parentationen på Alla helgons dag läser man upp namnen på alla församlingsmedlemmar som dött under året och tänder ljus till deras minne.

Blomsterhyllning vid kista
Gravkulle med kors

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Före begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om jordfästningen.

Läs om samtal med prästen

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund. Man samlas för att minnas den avlida.

Läs om minnesstunden

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning