Långhuset i Sunds kyrka sett från tornkyrkan

Kom med

Det viktigaste i en församling är församlingsborna. Många är aktivt med som kyrkvärdar, förtroendevalda eller körsångare. Det finns alltid uppgifter för den som vill medverka eller planera verksamheten, baka kakor, delta i talka på gravgården eller fundera på reparationer. Kanske kan just du någonting som är viktigt? Det är roligt att göra saker tillsammans. Ta gärna kontakt med någon av oss!