YouTube-video

Barn och familj

Är du hemma med barn? Känner du att du gärna skulle träffa andra föräldrar och dela tankar över en kopp kaffe medan barnen får umgås och leka? Församlingen ordnar en gång per vecka småbarnsmusik, antingen i Sund eller Vårdö. Här kan alla vara med och sjunga om man vill! Vi startar med en sångstund och sjunger barnsånger ca en halv timme. Efteråt blir det fika, lek och prat. Vi bjuder på kaffe och tilltugg. Man kan också ta med egen lunch till barnen om man vill. Vid jul och påsk håller vi sångstunden i kyrkan.
Församlingen samarbetar med daghemmen och skolorna i Sund och Vårdö. En gång per månad ordnas Klapp&Klang på daghemmen. Julkyrka för daghemmen och skolorna ordnas varje år i december. Diakonen och prästen håller morgonsamlingar i lågstadieskolorna någon gång per termin.
En gång i månaden ordnas pysselkväll i Sunds församlingshem, ett tillfälle för mindre barn med föräldrar kl. 17.00 - 17.45 och ett för skolbarn kl. 18.00 - 19.00. Vi pysslar litet, målar och använder olika material enligt årstid.
Sommartid ordnar Ålands prosteri ett barnläger i juni och ett musikläger för barn i juli. Båda ordnas på Lemböte lägergård.