Kyrkinteriör med altartavla i guldram, i förgrunden en blåmålad kyrkbänk.

Gudstjänster och samlingar

Gudstjänsterna hålls i regel turvis i Sund och Vårdö kyrka. Under större helger kan det vara gudstjänst i båda kyrkorna. Tiderna hittar man i månadsbladet, i Kyrkpressen, på hemsidan och på församlingens facebooksida. Mellan nyår och palmsöndag firas gudstjänsterna på församlingshemmen i stället, på sommaren hålls friluftsgudstjänster ute i byarna. Specialgudstjänster kan också förekomma. Alla är välkomna till kyrkan, också barnen.

Församlingen ordnar andakter på Tallgården och Strömsgården varannan vecka.