Mission och utvecklingsarbete

Kenyamissionsgrupp i Vårdö, Gemensamt Ansvar, vänförsamling i Estland, missionskvällar, samarbete med Finska Missionssällskapet, Ålands prosteris missionsdag på Kristi himmelsfärdsdag. Vi stöder också SLEF:s missionär i Kenya, Ingrid Mutai.
Har du idéer eller skulle du vilja vara med i frivilligarbetet? Kontakta diakonen eller kyrkoherden.