Välkommen till skriftskolan!

Skriftskolan ordnas tillsammans för alla från Finström, Geta, Sund och Vårdö. Skriftskolan består av gudstjänster och en lägerperiod. Det finns olika alternativ att välja på för lägerperioden. Skriftskolan pågår under hela läsåret.

Välj den skriftskola som passar bäst

Det finns tre olika skriftskolor. Välj den som passar bäst av följande alternativ:

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Övernattningsläger första sommarlovsveckan

Vi är på läger med övernattning 11-17.6.2022.

Första gruppsamling: 2.10.21

Dagskriftskola veckan efter midsommar

Vi samlas på dagarna 27.6–3.7.2022. Man åker hem och sover.

Första gruppsamling: 2.10.21

Vinterskriftskola under skolåret

Vi träffas 1–2 gånger i månaden, endera på helg eller efter skolan. Datum kommer senare.

Första gruppsamling: 16.10.21

Konfirmanderna blir indelade i kyrkogångsgrupper som går i gudstjänst tillsammans. Varje kyrkogångsgrupp har en ledare och tillsammans med gruppen lär vi oss hur det går till i kyrkan. Sammanlagt går vi i kyrkan tio gånger. Åtta gånger tillsammans med kyrkogångsgruppen och de övriga två gångerna utan kyrkogångsgrupp[BI1] . Gruppindelningen görs på basen av lägeralternativ och geografi.

Inskrivning

Inskrivningen sker en söndag i egen hemförsamling. Efter gudstjänsten samlas konfirmander och vårdnadshavare och får information. Alla lämnar in sin anmälningsblankett elektroniskt. Anmälningsblanketten finns på församlingarnas webbsidor, www.finstromgeta.ax eller www.sund-vardoforsamling.fi. Anmälningarna kan göras på förhand eller på inskrivningstillfället.  Anmälningsblanketten finns här: anmälningsblankett till skriftskolan.   Öppna länk i ny flik  

Inskrivningsdagar:

Inskrivning i Finström kyrka (för Finström-Geta församling) söndagen den 12.9.21 kl. 11

Inskrivning i Geta kyrka (för Finström-Geta församling) söndagen den 5.9.21 kl. 11

Inskrivning i Sunds kyrka (för Sund-Vårdö församling) söndagen den 5.9.21 kl. 11

Konfirmation

Alla som vill får konfirmeras i sin hemkyrka, men det är också möjligt att konfirmeras tillsammans i en större grupp.

Konfirmationerna sker i huvudsak i maj för alternativ 3 samt i slutet av juni och början av juli för alternativ 1 och 2.

Mera information om konfirmationerna kommer under hösten.

 

Konfirmandkör

I år finns även möjlighet att delta i en konfirmandkör som leds av Julia Westerberg-Schindler och Johanna Evenson. Kören övar fem söndagar på hösten och fem söndagar på våren. Övningen sker i samband med högmässa, ungefär varannan söndag i Finström. Det passar bra att gå i kyrkan i samband med körövningen. Anmälan till kören i samband med inskrivningen. Starten sker söndag 10.10.

Övrigt

Hela skriftskolan är gratis.

Vi följer med läget med covid-19 och gör åtgärder om det behövs. Är man sjuk stannar man hemma och tar kontakt med sin ledare.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar, kontakta:

Ingrid Björkskog (Finström-Geta församling): 0400 614 839, ingrid.bjorkskog@evl.fi eller

Kati Juntunen (Sund-Vårdö församling): 0457 344 9492, kati.juntunen@evl.fi.

Övriga ledare för skriftskolan är: Johanna Evenson, Outi Laukkanen, Jon Lindeman, John-Adam Sjölund och Maria Sjölund.


 [BI1]Lägg t.ex. med förälder