Vuxna

Församlingen ordnar lunchträffar en gång per månad i både Vårdö och Sunds församlingshem. Alla vuxna är hjärtligt välkomna! Den som vill vara med och hjälpa till med förberedelserna kan kontakta församlingen. Vi äter en enkel lunch och dricker kaffe. Efteråt tas en frivillig kollekt upp. Anmälan till luncherna sker via pastorskansliet, tfn 018 43930, e-post sund-vardo@evl.fi.
Tillsammans-träffar ordnas i Sunds församlingshem en gång per månad. Vi bjuder in gäster som berättar om något intressant tema, och diskuterar och dricker kaffe. Träffen avslutas med en andakt. Ingen anmälan behövs.
Andakter ordnas varannan vecka på äldreboendet Tallgården i Sund och Strömsgården på Vårdö. Vi sjunger psalmer och efteråt dricker vi kaffe tillsammans. Kom med och önska din favoritpsalm!
Församlingen bjuder varje år i januari in jubilarer som fyllt 70, 75, 80, 85, 90 till en gemensam födelsedagsfest i Sunds församlingshem. Efter fyllda 90 får man inbjudan varje år!
Varje sommar ordnar Ålands prosteri ett pensionärsläger på Lemböte lägergård. Avkoppling, gemenskap och hemlig utfärd ingår.