Församlingens personal

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.


Oskar Fyrvall

Tf församlingsmästare
Begravningstjänster Fastighetstjänster Vaktmästeri
(0457) 345 3359
Norra Sundsvägen 235
22520 Kastelholm

Kati Juntunen

Diakon
(0457) 344 9492
Norra Sundsvägen 235
22520 Kastelholm

Outi Laukkanen

Kyrkoherde
(0457) 345 1967
Norra Sundsvägen 235
22520 Kastelholm


Katarina Norrgård

Församlingssekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster Kommunikationstjänster
Norra Sundsvägen 235
22520 Kastelholm

John-Adam Sjölund

Tf kantor
(0457) 345 1977
Norra Sundsvägen 235
22520 Kastelholm

Hans Wikström

Gårdskarl
Begravningstjänster Fastighetstjänster Vaktmästeri
(0457) 345 3358
Norra Sundsvägen 235
22520 Kastelholm