Sunds kyrka

Johannes Döparens kyrka

Norra Sundsvägen 235 , 22520 Kastelholm

Enligt överenskommelse.

Sunds kyrka

Sunds kyrka, helgad åt Johannes Döparen, är den största av de medeltida stenkyrkorna på Åland. Långhuset uppfördes under perioden 1250-75, medan sakristian och västtornet tillkom i början av 1300-talet. Vapenhuset uppfördes under 1400-talet.

Kyrkan drabbades år 1678 av en intensiv eldsvåda, så kraftig att kyrkklockan smalt och väggarna sprängdes sönder. Under resten av seklet pågick renoveringsarbeten.

Stora ofreden 1713-21medförde stor förstörelse i kyrkan, liksom på annat håll i landskapet. Kyrksilver, arkiv och textilier hann föras i säkerhet till Stockholm, men en del av föremålen såldes där av ekonomiska skäl. Själva kyrkan och dess fasta inventarier utsattes för omfattande vandalisering.

Under 1800-talet öppnades bland annat upp nya fönster, man skaffade ny inredning, ny predikstol och en ny altartavla. 1921 drabbades så kyrkan av ännu en förödande brand, där samtliga takkonstruktioner förstördes. I den påföljande renoveringen försågs kyrkan med centralvärme och orgelläktaren flyttades från långhuset till tornkyrkan.

1998-99 genomgick Sunds kyrka en omfattande restaurering, där man bland annat konserverade kalkmålningarna på väggarna.        

Hörselslinga
Parkering
Handikapp

Lokaler och platser i närheten

Vårdö kyrka

Evenemang

sö 5.12 kl. 11.00 -12.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Gudstjänst i Sund

Gudstjänst i Sunds kyrka
sö 12.12 kl. 16.00 -17.30

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Julkonsert i Sund

Julkonsert i Sunds kyrka
to 16.12 kl. 19.00 -20.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Julkonsert i Sund

Julkonsert i Sunds kyrka
sö 19.12 kl. 14.00 -15.00

Norra Sundsvägen 235, 22520 Kastelholm

Högmässa i Sund

Högmässa i Sunds kyrka