Vårdö kyrka

St Matthias kyrka

Vårdövägen 763-775 , 22550 Vårdö

Enligt överenskommelse.

Vårdö kyrka

Vårdö kyrka är helgad åt Sankt Matthias. De äldsta delarna härstammar från slutet av 1400-talet. Vapenhuset uppfördes på 1640-talet, samtidigt som man rev det gamla träaltaret och uppförde ett nytt i tegel. 1659 byggdes kyrkan till med en sakristia. På 1690-talet uppfördes ett torn i trä.

Även Vårdö kyrka fick omfattande skador under Stora ofreden 1713-21. Efter renoveringar utvidgades kyrkan på 1780-talet, en ny läktare byggdes och nya fönster togs upp. På 1790-talet fick kyrkan sin nuvarande predikstol.

1804 påbörjades arbetet med att bygga ett nytt torn, denna gång i sten. Flera fönster togs upp, och i slutet av seklet byttes spåntaket ut mot en beläggning av asfaltfilt.

1950-70 renoverades kyrkan invändigt och värmesystem och armaturer förnyades i sin helhet.

Turlista med information om hur man tar sig mellan fasta Åland och Vårdö finns som separata länkar nederst på sidan.

Parkering
Svår att nå med rullstol

Lokaler och platser i närheten

Sunds kyrka