Stöd och hjälp

Behöver du hjälp eller stöd? Är det tomt på hyllorna i skafferiet? Är du ensam? Eller vill du hjälpa? Känner du någon som är ensam? Diakonerna och prästerna gör också hembesök. Vi pratar svenska, finska och engelska.

Det kommer tider i livet då vi alla behöver hjälp i någon form. Det viktiga är att komma ihåg att du inte behöver kämpa ensam. Församlingen kan hjälpa med själavård och praktisk hjälp i krissituationer. Våra anställda har tystnadsplikt.
Via församlingen kan du få biljetter till Matbanken och Emmaus. Kontakta någon av församlingens diakoner för mer information.

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Ung kvinna med allvarsam min som tittar ut genom ett fönster.

Du behöver inte vara ensam. Du kan be en församlingsanställd komma på besök eller ta kontakt med kyrkans samtalstjänst.

Läs om samtal och besök

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris

Det kan vara svårt att erkänna ett beroende, men lika svårt att ta upp frågan med en anhörig. En beroendesjukdom påverkar inte endast missbrukaren själv, utan också de anhöriga.

Läs om stöd vid beroende