Till nyhetslistan

Arrende av kräftfiskevatten

16.6.2021 11.17

Arrende av kräftfiskevatten i Kyrksundet
Sund-Vårdö församling arrenderar ut kräftfiskevatten i Östra och Västra Kyrksundet för tiden 21.07.2021 - 31.08.2021, 6 valfria nätter.
Arrendet får delas på högst 3 personer, antalet burar är högst 11 st.
Kräftfiske är enbart för församlingsmedlemmar.
Närmare upplysningar erhålles från pastorskansliet i Sund, tfn 43930, eller kyrkoherden, tfn 0457 345 1967.
Församlingen tillhandahåller burar för kräftfisket.
Slutna anbud skall inlämnas till pastorskansliet i Sund märkta ”Kräftfiske” senast den 15 juli 2021, kan även sändas per e-post till outi.laukkanen@evl.fi.

Kyrkorådet i Sund-Vårdö församling