Till nyhetslistan

Hjälpledarutbildning för ungdomar

16.8.2021 13.10

Hjälpledarskolning (Hjälpis) ordnas för konfirmerade ungdomar och drar igång i september. Hjälpis består av helgträffar som ordnas i de olika församlingshemmen på Åland. Efter avslutad hjälpledarskolning finns det möjlighet att arbeta på konfirmandläger och vara ledare i annan församlingsverksamhet.
Anmälan till Hjälpis 2021-2022 Öppna länk i ny flik